Översättare sökes

Vi söker en översättare, som kan översätta frän tyska och/eller engelska. Kan du bara en av dessa, hör gärna ändå av dig.

Svenska ska vara ditt modersmål du är riktig hemma i. Du gillar att uttrycka dig på ett lättförståeligt sätt. Eftersom vi vill att Bibelns budskap når människor, så gillar vi inte skruvade / akademisk / teologisk språk. Toppen skulle vara att kunna förklara svåra saker på ett enkelt sätt, utan att tumma på språkens kvalité. Läs mer