Smakprov – Är uppståndelsen sann

En kort smakprov ur boken Är uppståndelsen sann.

Kapitel 6: Våra drömmar och förhoppningar kommer att gå i uppfyllelse.

Att himlen är en riktig plats dit vi får komma när vi dör, är en av de mest kraftfulla sanningar vi kan se uppenbarad genom uppståndelsen. Denna fallna världs historia kommer att kulminera med skapandet av en ny himmel och en ny jord, där återuppståndna
människor får leva i ett återuppståndet universum, med
den återuppståndne Jesus. Döden är inte slutet, den är bara början. Den är porten som leder till evigt liv.

Har du tagit dig tid till att verkligen reflektera över denna sanning? När vi dör kommer vi att vara med vår Skapare för alltid! Får du gåshud av att bara tänka på det? Ser du ivrigt fram emot den dag då detta liv tar slut och du får vara i Guds närhet för alltid, utan de smärtsamma konsekvenser som synden för med sig? För att vara helt uppriktig, är det inte många människor som känner en sådan längtan efter himlen. Om du är en av dem,
kan det kanske vara så att du, som så många andra, bär omkring på en falsk sinnesbild av hur himlen egentligen är.

[…]

Himlen kommer att uppfylla alla drömmar
Drömmar som aldrig gått i uppfyllelse orsakar stor sorg. Kanske kan det vara så att de sorgligaste romaner vi läst handlar om obesvarad kärlek, där en man eller kvinna verkligen älskar någon och drömmer om att få gifta sig med sig sin älskade, men den förhoppningen grusas av omständigheter, avvisande eller död. Med vetskapen om att ouppfyllda drömmar kan bringa stor olycka, ser en del österländska panteistiska religioner förhoppningar som ren ondska. Kärnan i dessa religioner är att göra sig av med alla begär, så att ingen egentligen vill ha något alls. De hoppas på att kunna uppnå ett tillstånd där de inte längre önskar sig något alls, endast så kan de kliva ut ur denna onda existens och bli ett med sin opersonlige gud, för att sedan helt sluta existera som medvetna individer.

Vilken sorglig tillvaro denna panteism har att erbjuda! Vad sorgligt att se på världen och på oss själva som så ondskefulla och eländiga, att målet med våra liv blir att helt och hållet sluta ex­istera. Tron på Kristus erbjuder det motsatta. För oss kristna är hela skapelsen god. Allting är skapat av en kärleksfull Gud, som önskar sig en relation med människorna och som har skapat oss för att leva tillsammans med Honom i oändlig lycka för alltid. Vår längtan har givits till oss, så att vi kan få uppleva den lycka Han avsett för oss. Innan syndafallet var Gud själv vår starkaste längtan och att få leva tillsammans med Honom var vår största lycka. Ondskan är med oss för att en illvillig inkräktare frestade våra förfäder till att vända sig bort från Guds vilja. Och från dagen framåt vände sig våra önskningar inåt och började fokus­era helt på att tillfredsställa våra egna begär.

Trots att ondskan invaderade och förde med sig förvirring, förstörelse och smärta till hela skapelsen, fanns ändå godheten kvar i dess grundvalar. Gud har tagit enorma steg för att få bort ond­skan och återupprätta det goda. Vi längtar naturligt efter det som är gott, eftersom vi är skapade till att göra det goda. Längtan efter det goda, om vi rätt kan förstå den och se på den med ett kosmiskt perspektiv, leder oss vidare till en längtan efter den Gud som gav oss det goda och som vill att vi bara ska uppleva godhet för all framtid. Så för den kristne är längtan inte av ondo. Längtan efter det som är gott är rätt och riktig. En längtan efter det som är gott borde leda oss till att längta efter Gud, så som Adam och Eva gjorde i begynnelsen. Gud är den enda källan till all godhet och till all glädje.

Vi tenderar att alltid vilja ha för mycket av det goda (girighet), eller vilja ha något gott som tillhör någon annan (avund), eller vilja ha något för att få oss själva att verka bättre (stolthet), eller så vill vi helt enkelt ha det bara för att uppfylla våra egna själv­iska begär, utan någon som helst omtanke för andra och helt utan ansvarskänsla (lusta).

Trots detta har alla våra önskningar en legitim uppfyllelse. Gud har inte gett oss några felaktiga önskningar. Vi själva gör dem illegitima när vi använder dem på ovan nämnda, felaktiga sätt. Alla förhoppningar är till för att uppfyllas, i himlen, eller i Gud själv.

Boken finns att köpa här.

Comments

comments