Coronaviruset och rädslan

I början av december 2019 smittades de första människorna i den kinesiska staden Wuhan. Då kunde ingen av oss ana hur hela världen skulle drabbas. Sedan dess har vi konstaterat en mycket snabb spridning av coronaviruset. Den går inte att stoppa.

Särskilt för människor med nedsatt immunförsvar är detta virus en allvarlig hälsofara. Dödligheten är möjligtvis tio gånger högre än vid influensa.

Många hade säkert hoppats att viruset inte skulle komma till Sverige. Men nu är det här. Och ju närmare det kommer desto mer utbreder sig rädslan bland befolkningen.

Var och en hoppas på att man inte blir smittad. Men vad ska man göra, när det händer i alla fall? Då hoppas vi självklart att vi inte drabbas alltför hårt och att vi inte hör till de 2,3 procent som dör till följd av det.

Rädslan för något som vi knappt känner till smyger sig på oss. Den sociala utvecklingen samt befintliga medicinska framsteg förklarar för oss att epidemier hör till en förfluten tid. Vi tror att något sådant inte kan drabba oss. Men senast nu har det blivit klart för oss att det verkligen finns fenomen som vi helt enkelt inte kan få bukt med: klimatförändringar, terrorangrepp – och nu även ett virus som gör att man får svårt att andas.

Ingen panik! Just nu gäller det att behålla lugnet och göra saker och ting på ett genomtänkt sätt. Rädslan är som bekant en dålig rådgivare.

Självklart ska vi vidta bra förebyggande åtgärder för att främja människornas hälsa. Men därutöver borde vi också fundera kring själva rädslan och vad som är orsaken till den.

 

Rädsla utlöses av hot. Och det är något helt naturligt. Vissa människor får svettiga händer bara de tänker på nästa besök hos tandläkaren. Hur mycket större är då inte rädslan vi upplever när hotet kan bli en ödesfråga. När vår lycka, vår hälsa och våra liv är i fara – och när vi inte kan göra något åt det …

Vi borde ställa frågan om vad som egentligen är orsaken till all rädsla. Det började faktiskt i Edens lustgård, när de första människorna överträdde ett bud som de hade fått från Gud. Och Gud hade till och med varnat dem!

”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.” 1

Till följd av detta gömde människorna sig för Gud – och lever nu ett liv i rädsla. Hur gör man då för att ta sig ur denna situation? Det hjälper inte att dödförklara Gud eller att helt enkelt låtsas som om han inte fanns. Det är ju sant att döden finns i vår värld och att människan upplever den som det största hotet. Ingen av oss kan komma förbi denna sanning.

”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.“ 2


Döden är i grund och botten inte ett biologiskt problem, som vi någon gång hoppas kunna dra oss undan från med medicinens hjälp. Döden är syndens lön. Därför att vi har syndat mot Gud, måste vi dö. Men det betyder inte att allt skulle vara över efter döden: Det finns ett liv efter detta.

”Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas …” 3

Var och en måste vid tidens slut stå till svars inför Gud.

Är det nu så att Gud vill att vi lever ett liv i rädsla? Aldrig! Han är en Gud som visar sin kärlek och som vill förlåta. Han vill ge oss evigt liv. För att kunna göra detta, lät han sin Son Jesus Kristus dö!

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.“ 4

Ingen människa behöver gå förlorad! Men det är vårt ansvar att antingen ta emot eller förkasta den räddning som Gud erbjuder oss i sin kärlek. Gud gav allt för att försona oss med sig. Det enda som Gud väntar på är att vi inser att vi är skyldiga, att vi erkänner denna skuld med ett uppriktigt hjärta och att vi tror på Jesus Kristus som vår Räddare. Då tar Gud emot oss, och vi är trygga för alltid. Varje Guds barn har en härlig framtid:

”Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.” 5

Men hur är det med rädslan för coronaviruset? Det är klart att tron på Jesus Kristus inte gör en immun mot virus. Men om du har gjort erfarenheten av Guds nåd, så vet du att du är älskad av honom, och du kan finna ro för din själ under alla omständigheter.

”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?“ 6

”För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.“ 7

Denna text kan du beställa som tryckt traktat hos timoteus-forlag.se

Översättare sökes

Vi söker en översättare, som kan översätta frän tyska och/eller engelska. Kan du bara en av dessa, hör gärna ändå av dig.

Svenska ska vara ditt modersmål du är riktig hemma i. Du gillar att uttrycka dig på ett lättförståeligt sätt. Eftersom vi vill att Bibelns budskap når människor, så gillar vi inte skruvade / akademisk / teologisk språk. Toppen skulle vara att kunna förklara svåra saker på ett enkelt sätt, utan att tumma på språkens kvalité. Läs mer

Smakprov – Är uppståndelsen sann

En kort smakprov ur boken Är uppståndelsen sann.

Kapitel 6: Våra drömmar och förhoppningar kommer att gå i uppfyllelse.

Att himlen är en riktig plats dit vi får komma när vi dör, är en av de mest kraftfulla sanningar vi kan se uppenbarad genom uppståndelsen. Denna fallna världs historia kommer att kulminera med skapandet av en ny himmel och en ny jord, där återuppståndna
människor får leva i ett återuppståndet universum, med
den återuppståndne Jesus. Döden är inte slutet, den är bara början. Den är porten som leder till evigt liv.

Har du tagit dig tid till att verkligen reflektera över denna sanning? När vi dör kommer vi att vara med vår Skapare för alltid! Får du gåshud av att bara tänka på det? Ser du ivrigt fram emot den dag då detta liv tar slut och du får vara i Guds närhet för alltid, utan de smärtsamma konsekvenser som synden för med sig? För att vara helt uppriktig, är det inte många människor som känner en sådan längtan efter himlen. Om du är en av dem,
kan det kanske vara så att du, som så många andra, bär omkring på en falsk sinnesbild av hur himlen egentligen är.

[…]

Himlen kommer att uppfylla alla drömmar
Drömmar som aldrig gått i uppfyllelse orsakar stor sorg. Kanske kan det vara så att de sorgligaste romaner vi läst handlar om obesvarad kärlek, där en man eller kvinna verkligen älskar någon och drömmer om att få gifta sig med sig sin älskade, men den förhoppningen grusas av omständigheter, avvisande eller död. Med vetskapen om att ouppfyllda drömmar kan bringa stor olycka, ser en del österländska panteistiska religioner förhoppningar som ren ondska. Kärnan i dessa religioner är att göra sig av med alla begär, så att ingen egentligen vill ha något alls. De hoppas på att kunna uppnå ett tillstånd där de inte längre önskar sig något alls, endast så kan de kliva ut ur denna onda existens och bli ett med sin opersonlige gud, för att sedan helt sluta existera som medvetna individer.

Vilken sorglig tillvaro denna panteism har att erbjuda! Vad sorgligt att se på världen och på oss själva som så ondskefulla och eländiga, att målet med våra liv blir att helt och hållet sluta ex­istera. Tron på Kristus erbjuder det motsatta. För oss kristna är hela skapelsen god. Allting är skapat av en kärleksfull Gud, som önskar sig en relation med människorna och som har skapat oss för att leva tillsammans med Honom i oändlig lycka för alltid. Vår längtan har givits till oss, så att vi kan få uppleva den lycka Han avsett för oss. Innan syndafallet var Gud själv vår starkaste längtan och att få leva tillsammans med Honom var vår största lycka. Ondskan är med oss för att en illvillig inkräktare frestade våra förfäder till att vända sig bort från Guds vilja. Och från dagen framåt vände sig våra önskningar inåt och började fokus­era helt på att tillfredsställa våra egna begär.

Trots att ondskan invaderade och förde med sig förvirring, förstörelse och smärta till hela skapelsen, fanns ändå godheten kvar i dess grundvalar. Gud har tagit enorma steg för att få bort ond­skan och återupprätta det goda. Vi längtar naturligt efter det som är gott, eftersom vi är skapade till att göra det goda. Längtan efter det goda, om vi rätt kan förstå den och se på den med ett kosmiskt perspektiv, leder oss vidare till en längtan efter den Gud som gav oss det goda och som vill att vi bara ska uppleva godhet för all framtid. Så för den kristne är längtan inte av ondo. Längtan efter det som är gott är rätt och riktig. En längtan efter det som är gott borde leda oss till att längta efter Gud, så som Adam och Eva gjorde i begynnelsen. Gud är den enda källan till all godhet och till all glädje.

Vi tenderar att alltid vilja ha för mycket av det goda (girighet), eller vilja ha något gott som tillhör någon annan (avund), eller vilja ha något för att få oss själva att verka bättre (stolthet), eller så vill vi helt enkelt ha det bara för att uppfylla våra egna själv­iska begär, utan någon som helst omtanke för andra och helt utan ansvarskänsla (lusta).

Trots detta har alla våra önskningar en legitim uppfyllelse. Gud har inte gett oss några felaktiga önskningar. Vi själva gör dem illegitima när vi använder dem på ovan nämnda, felaktiga sätt. Alla förhoppningar är till för att uppfyllas, i himlen, eller i Gud själv.

Boken finns att köpa här.

Sörjer 40 år av fri abort

Den 1 jan. 2015 blir det 40 år av nuvarande abortlagstiftning. RFSU ”firar” detta med en stor abortfestival.

Jag tog tillfälle och sökte ihop genom SCBs uppgifter om abort för att ta reda på hur många medmänniskor dog. Åren 2013 o. 2014 blev en försiktigt skattning med 37.000 var eftersom det inte fanns data till dessa åren.

Alltihop blev det 1.364.244 människor sedan 1975.

Jag har gjort en liten logga för att använda på facebook och markera på så sätt. Du är välkommen att änvända loggan också. Vill du förändra den? Jag bifogar filen.

/Ralf

Filer
Statistikdatabasen_samlat.xlsx
Bildfil Sorjer abort.png
Orginalfil Sorjerabort.svg

Mot abort – men ändå rädd att tappa fokus på ”det viktiga”?

… ett utdrag ur Randy Alcorns bok ”Till de oföddas försvar”!

Jag som skriver detta brottas faktiskt med denna fråga: Är inte det viktigast att sprida evangeliet så att människor kommer till tro? Då kommer de i samma varv att få en biblisk syn på abort och ”låta blir” abort. Kanske det verkar naiv – men Läs mer

Vill du hjälpa till??

Ligger det också på ditt hjärta att få fram mer av Guds Ord igen? Om du vill hjälpa till med detta – läs vidare!

Mer av Guds Ord

Vi på Timoteus förlag är övertygade om att vi alla behöver bli mer påverkade och förändrade av Guds Ord. Det gäller förstås dem som ännu inte tror, för att de ska komma till tro, men även oss troende. Ibland kan det kännas som om vår kristna verksamhet har tagits över av ”andlig underhållning” och vi kanske har glömt våra Biblar. Underskattar vi då inte vårt mäktigaste redskap, Guds Ord, vars förkunnelse gör oss mer lika Jesus och stärker vår tro? Guds Ord är fortfarande levande!

Just därför vill vi jobba hårt för en ny bibelväckelse. Vi vill se fler bibelstudiegrupper runtom i vårt land. Att man funderar över Ordet, tar dess anspråk för sitt liv på allvar… och sedan med Guds hjälp omsätter det i praktiken. Att man drabbas på nytt av Guds Ords radikalitet och det får råda över en. Att man finner den brinnande glädjen i att läsa och följa Ordet – och samtidigt drabbas på nytt av Guds helighet och kärlek. Det är detta som kan förändra vårt lands och vårt samhälles ansikte.

Vill du hjälpa till med detta så är vi säkra på att Herren kommer att välsigna det, eftersom det är i enlighet med hans vilja!

Det finns olika områden du kan hjälpa till med – se nedan. Hör gärna av dig via sms, mejl, brev eller telefon (0506-14313) om du är intresserad av att hjälpa till.

Områden du kanske kan hjälpa till med:

Sprid budskapet

  • Tycker du att åtminstone vissa av våra böcker kan tjäna detta syfte? Har du själv läst några av dem?
  • Kan du tänka dig att rekommendera/presentera dem?
  • Vill du hjälpa oss att sprida våra böcker just där du är?

Hör av dig!

 Webb

  • Är du kunnig i web-programmering och design?
  • Kan du tänka dig att programmera en webb-app för att sprida evangeliet?

Hör av dig!

Design

  • Är du duktig på design/gestaltning och vill hjälpa oss med webb-design/bokomslag? Hör av dig!

Text

  • Har du lätt för att skriva reklamtexter? Kanske en kort recension?
    Hör av dig!

 

Hur vi jobbar

Låt oss slutligen bara påpeka en sak:

Ovanstående uppgifter är inga jobbannonser. Vi kan tyvärr än så länge inte utlova några pengar för det. Du ska ha det på ditt hjärta att betjäna Guds folk. Ändå vill vi försöka ersätta dig i någon form.

Vi som står bakom Timoteus förlag jobbar helt ideellt utan att ta ut en enda krona åt oss själva. Även om jag inte tycker det är fel att ta betalt, så vill vi, min fru och jag, ändå gärna avsätta allt som kommer in i förlaget för Guds rike. Det är för Herren vi gör detta arbete. Allt som kommer in i förlaget genom gåvor eller betalning av fakturor återinvesteras i nya bokprojekt eller i kostnadsfria traktater.

Oftast har vi, framförallt mot hösten, upplevt hur Herren själv har tagit hand om vår ekonomi när våra resurser inte räckte till. Fattades pengar till något projekt har vi hittills bara delat det med vår Herre, och han har skickat någon gåva från oftast helt oväntat håll för att täcka kostnaderna. Ibland känns det verkligen jobbigt att behöva vara så helt beroende av Herren, men jag tycker att det är sunt – är inte det en del av ”att leva i tro”?

Tycker du det låter intressant? Om du kan tänka dig att hjälpa till: Hör gärna av dig via sms, mejl, brev eller telefon (0506-14313) om du är intresserad av att hjälpa till:

Kontakt:

Timoteus-Förlag AB
Ralf Ebel
Halnatorps Egendom 3
545 93 Töreboda
tel. 0506-14313
mobil/sms 0706003401
mejl: email hidden; JavaScript is required

Lyssna på B. Peters om 2 Petrusbrevet

Benedikt Peters var talare på konferensen bibelfokus.no i Norge. Här går han igenom 2 Petrusbrev.
Jag uppskattar mycket hans grundliga och praktiska bibelundervisning. Själva talan är på Svenska.

Benedikt Peters: 2 Petrusbrev (Timme 1/6)

Benedikt Peters: 2 Petrusbrev (Timme 2/6)

Benedikt Peters: 2 Petrusbrev (Timme 3/6)

Benedikt Peters: 2 Petrusbrev (Timme 4/6)

Benedikt Peters: 2 Petrusbrev (Timme 5/6)

Benedikt Peters: 2 Petrusbrev (Timme 6/6)

 

Tolerans vs. Kärlek

(ur: Den intoleranta toleransen, McDowell/Hostetler)

Den nya toleransen skildras i dagens kultur felaktigt som det mest kärleksfulla sättet att leva. Den förknippas i människors sinnen med sådant som vänlighet, fred, samarbete, förståelse, ja till och med kärlek. Att bejaka någon annans beteende eller åsikter beskrivs och betraktas som det mest kärleksfulla man kan göra.

Men en sådan ”tolerans” är långt ifrån kärleksfull. Och jag är övertygad om att vi kristna inte bara behöver få en förnyad vision av vad kärlek är, och vad kärleken gör; vi måste också få en klar och tydlig förståelse av vad kärleken inte gör.

Kärleken ignorerar inte sanningen

[…] Det har sagts att kärlekens verkliga motsats inte är hat utan likgiltighet. Om du älskar någon, kommer du inte att hålla tyst om hans drogmissbruk, eller hur? Du kommer inte att tiga om hennes inblandning i en farlig sekt, inte sant? Du kommer inte att ignorera hans destruktiva sexuella beteende, eller hennes själstillstånd, visst är det så? Om du älskar en människa, då kommer du inte att agera likgiltigt vad gäller hennes farliga och destruktiva föreställningar eller beteenden bara för att undvika att förolämpa honom eller henne. Ändå är det just den sortens liknöjdhet som den nya toleransen kräver.

Toleransen säger: ”Du måste vara överens med mig.”
Kärleken svarar: ”Jag måste göra något som är svårare; jag ska säga dig sanningen, eftersom jag är övertygad om att ’sanningen kommer att göra dig fri. ’”

Toleransen säger: ”Du måste godkänna vad jag gör.”
Kärleken svarar: ”Jag måste göra något som är svårare; jag ska älska dig, även om ditt beteende sårar mig.”

Toleransen säger: ”Du måste låta mig få min vilja fram.”
Kärleken svarar: ”Jag måste göra något som är svårare; jag ska vädja till dig om att gå den rätta vägen, eftersom jag är förvissad om att du är värd den risken.”

Toleransen försöker låta bli att stöta sig med någon; kärleken tar risker. Toleransen är likgiltig; kärleken är aktiv.

Toleransen kostar ingenting; kärleken kostar allt. Jag upprepar: Jesus är det främsta exemplet på sann kristen kärlek, en kärlek som ibland är raka motsatsen till tolerans. Hans kärlek drev honom att dö en grym död på ett kors. Långt ifrån att vara likgiltig inför människors ”val av livsstil”, betalade Han priset för dessa val med sitt eget liv, och banade kärleksfullt vägen för var och en att ”gå och [inte] synda … mer” (Joh. 8:11).

ur: Den intoleranta toleransen, Kap. 6, s. 105-107. Boken kostar 189:- kr. och finns att köpa här!

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Försök att ”bortförklara” uppståndelsen (Kap. 17)

Kapitel 17 ur boken Är uppståndelsen sann av Josh McDowell, Sean McDowell

Översikt:

Försök att ”bortförklara” uppståndelsen
Två principer att lägga på minnet
En naturlig förklaring: Mytteorin
En naturlig förklaring: Teorin om den okända graven
Teorin om fel grav

Legendteorin

Teorin om en andlig uppståndelse

Hallucinationsteorin

Den muslimska ersättningsteorin

Kapitel 17

Försök att ”bortförklara” uppståndelsen

Många olika teorier har förts fram i försök att visa att Jesu Kristi uppståndelse var en bluff. Eftersom de flesta fakta runt upp­stånd­elsen är obestridliga, har större delen av dessa försök be­stått i att skapa en annan tolkning till dessa fakta, antingen såsom en legend eller myt, eller en naturalistisk förklaring. Mycket få skeptiker förnekar de grundläggande händelserna – rätte­gången, korsfästelsen, begravningen, vakterna, försegl­ingen eller den tomma graven – eftersom de historiska bevisen för dessa händelser är alldeles för starka. De har helt enkelt valt att förneka att dessa händelser innebär att en död man kom till liv igen. Deras inställning kan summeras med: ”Jo, men det måste finnas någon annan förklaring.”
Läs mer