Bibelseminarium B. Peters – Jesus säger: Tro på Gud och tro på mig

Hur kan vi tro? Hur växer tron? Hur kan vi lever i tron?

Ledtext är Herrens avskedstal till lärjungarnar i Joh 14-17.

Seminariet hållits i Halna Bygdegård den 20. och 21. sept 2013 och ska fortsättas den 14. och 15. nov. 2014. Du som läsa dig är varmt välkommen att email hidden; JavaScript is requireddig.

Fredagskvällen: Inledning, sann och osann tro.

Lördag Del 1: Lärjungarnas situation i avskedstalen, Herren tröst att inte oroa sig.

Del 2

 

Comments

comments